เครื่องมือช่าง ดูแลได้ไม่ยากเพียงแค่รู้วิธีทีใช้งานและรักษาที่ถูกต้อง

1. ประแจ

ประแจแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ประแจแป๊ป ประแจปากตาย และประแจพิเศษประเภทประแจบ็อกซ์หรือประแจแอล ประแจเป็นเครื่งอมือที่ใช้แรงบิด ที่ใช้สำหรับ ยึด ขัน หรือคลายผังสกรู นอต สลักเก

การบำรุงรักษา
 • ไม่ใช้ประแจตอกหรือตีแทนค้อน
 • ทำความสะอาดหลังเลิกใช้งาน
 • หลีกเลี่ยงการใช้ประแจที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรูหรือนอต
 • ใช้ไขควงให้เหมาะสมกับกับลักษณะงานและร่องของนอตสกรู
 • หลังใช้งานเช็ดทำความสะอาด แล้วเก็บใส่กล่องเครื่องมือ

2. กบไสไม้

กบล้างสั้น ส่นมากจะมีความยาว 6-8 นิ้ว ใช้ไสไม้ที่มีขรุขระ แอ่น บิดงอ ซึ่งกบชนิดอื่นไม่สามารถไสได้ ใบกบทำมุมกับตัวกบ 45 องศากบล้างยาว มีลักษณะคล้ายกบล้างสั้น มีความยาว 16-18 นิ้ว ใช้ล้างแนวไม้ให้ตรงใช้ไสไม้ก่อนเพราะติดล้างกัน

การจัดเก็บบำรุงรักษา
 • ตรวจดูความเรียบร้อยของใบกบก่อนเก็บเข้าที่
 • ทำความสะอาดตัวกบโดยใช้แปรงปัดเศษไม้ออก
 • ชโลมน้ำมันใบกบก่อนเก็บเข้าที่เก็บ
 • ทำความสะอาดตะไบโดยใช้แปรงทองเหลืองปัดเศษโลหะออก
 • ไม่ควรวางตะไบทับกันเพราะจะทำให้คมตะไบสึกหรอได้ง่าย
 • กบขูดหรือกบแต่ง ใช้แต่งไม้โค้งเพื่อผิวเรียบซึ่งกบธรรมดาไม่อาจแต่งได้

3. ไขควง

ด้ามจับทำจากพลาสติก ไม้ หรือโลหะ บริเวณด้ามหรือแกนทำด้วยโลหะ ไขควงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้าม ใช้สำหรับจับทำจากไม้ โลหะหรือพลาสติก ก้านหรือแกนกลาง ใช้สำหรับส่งแรงบิดไปยังส่วนปลาย ทำจากโลหะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมกลม ปากหรือปลาย ใช้สอดหรือสวมเข้าไปยังร่องของหัวสกรูหรือสลักเกลียว ทำจากโลหะ ปากมี 2 แบบ คือ ปากสี่แฉก และปากแบน ไขควงเป็น เครื่องมือที่ใช้แรงบิดสำหรับขันหรือคลายสกรูและสลักเกลียวที่ยึดไม้หรือโลหะ

การบำรุงรักษา
 • ใช้ไขควงให้เหมาะสมกับกับลักษณะงานและร่องของนอตสกรู
 • หลังใช้งานเช็ดทำความสะอาด แล้วเก็บใส่กล่องเครื่องมือ

4. คีม

คีมถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้แรงบิดสำหรับงานจับ ยึด ดัด และตัดสิ่งต่างๆ เช่น โลหะแผ่นบาง สายไฟ ท่อขนาดเล็ก และเส้นลวด ใช้มากในงานโลหะแผ่น งานซ่อมวิทยุหรืออิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ คีมมีหลายชนิดแต่ที่สำคัญ คีมปากแบนหรือคีมปากจิ้งจก คีมปากขยาย คีมล็อก คีมตัด และคีมตัดปากทแยง เป็นต้น

การบำรุงรักษา
 • ใช้คีมให้ถูกประเภทกับงาน
 • ไม่ควรบีบคีมแรงเกินไปเพราะจะทำให้คีมหัก
 • ไม่ควรใช้ค้อนทุบคีมแทนการตัด
 • ไม่ใช้คีมแทนค้อนหรือเครื่องมืออื่นๆ
 • เช็ดทำความสะอาด หยดน้ำมันที่จุดหมุน แล้วชโลมน้ำมันหลังการใช้งาน

ทีมา : BESHOP