เงื่อนไขการขาย/เคลม

การรับประกันหลังการขาย และการคืนสินค้า

JBUYNOW.COM รับประกันว่าสินค้าที่คุณได้รับเป็นสินค้าที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานจากโรงงานผู้ผลิต ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนหรือส่งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่จำหน่ายได้เท่านั้น หรือมีหลักฐานว่าสินค้าชำรุดมากจากโรงงาน หรือ จากการขนส่งอย่างชัดเจน กรณีที่ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ ผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันและเคลมสินค้าของช่องทางนั้นๆ

หมายเหตุ: สินค้าบางประเภทอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบนโยบายและเงื่อนไขการคืนสินค้า

นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลและสิทธิประกาศข้อมูลสินค้า ความคิดเห็นของลูกค้า ข้อมูลร้านค้า รวมไปถึงข้อมูลอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ถือเป็นทรัพย์สินของ JBUYNOW.COM แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก JBUYNOW.COM

หมายเหตุ: คู่ค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ และ JBUYNOW.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดหรือภาระหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายใด อ่านเพิ่ม นโยบายการปกป้องและสิทธทางข้อมูล